Rozhovor lekára s pacientom, vyšetrenie pacienta trpiaceho inkontinenciou začína v ambulancii. Lekár postupne kladie pacientovi cielené otázky týkajúce sa úniku moču, pocitov nutkaní vedúce k močeniu, ale aj na iné otázky zaoberajúce sa problematikou predchádzajúcich ochorení, užívaní liekov, typu profesie, otázky týkajúce sa športových disciplín a u žien aj počet pôrodov. V ideálnom prípade si pacient svoju situáciu na odporúčanie doktora môže značiť aj do mikčného denníka, kde lekár získa prehľad o príjme tekutín, časových intervaloch močenia a problémoch s tým spojenými.

Kľúčové body v diagnostike človeka:

  • súčasný stav človeka (aktívny človek, čiastočne obmedzený alebo úplne imobilný)
  • stupeň inkontinencie
  • pohlavie
  • vek