Inkontinencia

You are here: Home / Inkontinencia

Inkontinencia moču

Ak človek začne strácať kontrolu nad močením, tento problém sa označuje ako močová inkontinencia.  Ide teda o samovoľný, neovplyvniteľný únik moču, pri ktorom dochádza k narušeniu základných funkcií dolných močových ciest.  Močenie je obvykle ovládané vôľou, ale pri inkontinencii dochádza k strate vôľovo ovládať močenie.

Inkontinencia stolice

Fekálna inkontinencia je neschopnosť kontrolovať vylučovanie výkalov (defekáciu). Môže byť čiastočná, napríklad nekontrolovateľný odchod riedkej stolice pri hnačke, alebo celková, ak chorý vôbec nevie udržať odchod plynov ani stolice. Pre pacientov, ktorí trpia inkontinenciou je obvyklé mimovoľné vylučovanie a premokanie.

Typy inkontinencie

Najčastejšie sa v praxi stretávame s týmito typmi  inkontinencie moču a stolice

Stresová inkontinencia

stresovaStresová inkontinencia je mimovoľný únik moču, ktorý vzniká najmä pri fyzických aktivitách, ako sú kašeľ, kýchanie, smiech, športové aktivity atď.  Jednou z príčin môže byť aj nadváha. U žien,  je to pokles panvového dna – po pôrode alebo pri zníženej hladine estrogénov v klimaktériu. Na typ stresovej inkontinencie existujú špeciálne cvičenia na posilnenie brušných a panvových svalov.

 

Urgentná inkontinencia

urgentna-inkUrgentná inkontinencia je nedobrovoľný únik moču s nepredvídateľným a vôľou neovládateľným nutkaním na močenie. Sval, ktorý má za úlohu kontrolu sťahovania močového mechúra je nestabilný, podráždený a sťahuje sa nepravidelne. Tento typ postihuje hlavne starších ľudí.

 

Reflexná inkontinencia

reflexnaTyp reflexnej inkontinencie je dôsledkom neurologického ochorenia alebo úrazu miechy či mozgu. V dôsledku straty kontroly nad močením sa mechúr vyprázdňuje bez pocitu nutkania na močenie.  Môže nastať i v mladšom veku.

 

 

Inkontinencia z pretekania

ink-z-pretekaniaIde o tzv. únik moču pri preplnenom mechúre. Inkontinencia z pretekania súvisí u mužov so zväčšenou prostatou , kedy z plného mechúra horšie odteká moč kvôli zúženej močovej trubici. Tento typ inkontinencie avšak postihuje aj mužov a ženy.

 

 

Zmiešaná inkontinencia

zmiesana-inkU pacienta sa prejavia príznaky a kombinácia rôznych typov inkontinencie.

 Stupne inkotinencie

 

I.stupeň – ľahká forma inkontinencie

lahka-ink-01Náhly únik moču pri veľkom zvýšení tlaku (smiech, kašeľ, kýchnutie). Strata moču za 4 hodiny je 50-100 ml.

 

 

 

II.stupeň- stredná forma inkontinencie

stredna-ink-01Únik moču nastáva pri tlaku  a aktivitách ako je chôdza po schodoch, ľahšia forma fyzickej práce. Strata moču za 4 hodiny je 100-200ml.

 

 

 

III.stupeň – ťažká forma inkontinencie

tazka-ink-01Moč unika už pri minimálnej fyzickej námahe alebo trvalo bez možnosti kontroly stavu. Strata moču za 4 hodiny je 200-300 a viac ml.

Čo spôsobuje inkontinenciu?

Pri probléme a príčinách vzniku inkontinencie dochádza k ochabnutiu svalov panvového dna, ktoré je charakteristické zmenou normálneho stavu alebo zníženou funkciou uzáverového mechanizmu močového mechúra.  Príčinou inkontinencie stolice sú najmä poruchy centrálneho nervového systému a ochrnutie zvieračov.

Faktory pri ktorých dochádza k inkontinencii sú aj dôsledky chorôb:

  • infekcia močových ciest,
  • pokles panvového dna,
  • zväčšenie prostaty,
  • poruchy mozgu alebo miechy,
  • zhubné nádory.

Ďalšími príčinami vzniku inkontinencie je vek, ale aj genetická predispozícia a pohlavie.

Ako si poradiť s inkontinenciou?

1

Inkontinencia môže v zásade ovplyvniť náš život i život našich blízkych.  Hygienická situácia spôsobená inkontinenciou môže znižovať sebavedomie, narúšať súkromný život i partnerské vzťahy. Ľudia sa hanbia, izolujú sa od rodiny i známych. Niektorí pacienti nehľadajú medickú pomoc a snažia sa problém riešiť sami. To môže viesť k sociálnej izolácii a agorafóbii. Predchádzajme tomuto problému a pomôžme milovanej osobe podať pomocnú ruku pri problémoch s inkontinenciou.

Nádej umiera posledná?

Pacienti, ktorí trpia inkontinenciou, majú šancu na liečenie a postupné zlepšenie tohto problému.  Vývoj moderných jednorazových absorpčných pomôcok zlepšuje kvalitu života inkontinentného človeka, ale tiež uľahčuje jeho opatrovanie. O možnostiach liečby retencie moču a stolice, ale aj o vhodnej absorpčnej pomôcke je potrebné sa poradiť s ošetrujúcim lekárom.