Úhrada poistovňou

You are here: Home / Úhrada poistovňou

Spôsob predpisovania a úhrady pomôcok pre inkontinentných pacientov stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR, a to prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok. Aktuálny zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok je platný od 1.9.2022.

Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov sú preskripčne obmedzené:

 • odborní lekári odborov: urológia, neurológia, gynekológia, geriatria a pediatria, v prípade plienkových nohavičiek aj onkológ a chirurg,
 • alebo na odporúčanie uvedených odborných lekárov aj praktickí lekári pre dospelých a praktickí lekári pre deti a dorast

Zdravotné poisťovne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky pre pacientov od tretieho roku života podľa stupňa inkontinencie vo finančných limitoch:

 1. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia
 1. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 14,77€ na mesiac
  Vo finančnom limite 14,77€ sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:
 • fixačné nohavičky
 1. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit 51,94€ na mesiac
  Vo finančnom limite 51,94€ sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:
 • plienkové nohavičky
 • fixačné nohavičky
 • podložky pod chorých (maximálne 60 kusov)

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.

 

Pýtajte si od svojho praktického lekára

Bežné zdravotnícke pomôcky

Plienky, absorpčné podložky, vložky sa po predpísaní ošetrujúcim lekárom vyberajú vo výdajni zdravotníckych pomôcok alebo v lekárni.

Používanie a výmena absorpčných pomôcok.

Pacient a ošetrujúca osoba musia byť vždy oboznámení s použitím absorpčnej pomôcky, s jej spôsobom použitia, nevyhnutnosťou pravidelnej výmeny a s jej absorpčnou kapacitou.