Nezabúdajte jesť 

Teplé jedlo je základom. Ťažšie je to však s kontrolou, aby senior jedol tak, ako by mal, hlavne, ak je diabetik. Mnohé opatrovateľské služby poskytujú seniorom aj spoločnosť pri obede a vtedy človeku viac chutí.

Nezabúdajte piť

Veľmi dôležitý je príjem tekutín a zachovávanie denného pitného režimu. Dehydratácia spôsobuje problémy so zápchou, zvyšuje riziko infekcie močových ciest, zrýchľuje pulz, znižuje krvný tlak, spôsobuje závraty až kolaps.

Pozor na preležaniny

Najťažšia  starostlivosť je o nevládnych pacientov, ktorí sú trvalo pripútaní na lôžko. Vyžaduje si to veľkú trpezlivosť. Pri tomto type pacientov riziko predstavujú preležaniny, čiže dekubity.  Na ich prevenciu existuje množstvo pomôcok, ktoré napomáhajú k zmene polohy.

Hygiena

Hygiena pri problémoch s inkontinenciou je alfou a omegou. Pri zdravotnom probléme, ako je inkontinencia je  veľmi dôležité dbať o zdravie a hygienu intímnych partií. Je dôležité pravidelne vymieňať inkontinenčné pomôcky a sledovať ich absorpčnú kapacitu.  Prílišná snaha o šetrenie absorpčných pomôcok sa nám môže vrátiť v podobe vážnych zdravotných komplikácií chorého.  Aj pri používaní absorpčných pomôcok naďalej povzbudzujeme mobilného chorého k návšteve toalety. Pravidelné sprchovanie či kúpanie, minimálne raz do dňa, je doslova samozrejmosťou. Dbajme na dôkladnú hygienu a zároveň na riziko vzniku narušenej celistvosti kože, tzn. zaparenín a dekubitov.

Radosť zo života

Život sa nám môže zo dňa na deň obrátiť naruby. Buďme teda vďační za prítomnosť, akú máme. Ďakujme aj za maličkosti. Prejavovanie vďačnosti zlepšuje náladu a vzbudzuje u nás dobrý pocit.

Pozitívne myslenie

Skúsme sa tešiť z maličkostí – z dobrého jedla, krásneho počasia, dobrého filmu, peknej hudby, zo stretnutia  našich známych a rodiny. Úsmev na našej tvári pozitívne ovplyvní aj naše okolie.