Starostlivosť o bezvládneho človeka, často o najbližšiu a najmilovanejšiu osobu, nie je ľahká. Vyžaduje si veľkú mieru trpezlivosti, fyzických a psychických síl. Silu vyrovnať sa so skutočnosťou. Nezabúdajme zabezpečiť určitú kvalitu života a dôstojnosť pre našich milovaných! Naši blízky a pacienti by nemali trpieť samotou a pocitom, že sú niekomu príťažou.

Človek  u ktorého sa prejavujú symptómy inkontinencie sa potrebuje cítiť diskrétne a pohodlne. Veľmi dôležitý je pozitívny prístup a ochota robiť pozitívne kroky. Nezabúdajme sa rozprávať, nesmierne dôležitý je nápomocný postoj, pri ktorom nám človek nie je ľahostajný a môže sa na nás s dôverou obrátiť.

Podať pomocnú ruku znamená aj povzbudiť  blízku osobu k tomu, aby navštívila odbornú pomoc, kde dostane informácie k prevencii a liečbe problému.

Okolnosti starostlivosti o príbuzných, rodičov sú jedinečné a v mnohých prípadoch časovo, fyzicky a psychicky náročné. No mnohé účinné liečebné postupy sa dajú poskytnúť aj v domácom prostredí, kde sa pacient cíti lepšie, a tak sa aj viac zapojí do ošetrovateľského procesu.  Existujú však aj mnohé opatrovateľské agentúry, ktoré ponúkajú komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť, akú  by mal pacient v nemocničnom zariadení. Majme však vryté v pamäti , aby sme boli pre našu milovanú osobu oporou aj v ťažkých chvíľach a naďalej jej umožnili plnohodnotne žiť  v neľahkej  situácii.

 

Profesionálnu starostlivosť pre osoby trpiace inkontinenciou zaisťujú inštitúcie a zariadenia:

  • domovy sociálnych služieb
  • liečebne pre dlhodobo chorých
  • hospice
  • denné stacionáre
  • ošetrovateľské agentúry a opatrovateľské služby
  • agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti

Pri prvotných prejavoch inkontinencie sa u pacienta prejavujú príznaky hnevu, rozpakov, depresie strachu a prichádza postupná izolovanosť od okolitého sociálneho prostredia.  Pre pracujúcich ľudí inkontinencia spôsobuje nižšiu produktivitu, obmedzovanie pri práci, ktoré negatívne pôsobí na psychiku. Pre ležiacich pacientov inkontinencia môže spôsobiť  zhoršenie súčasného stavu a riziko vzniku ďalších nadväzujúcich ochorení.  V procese liečby zároveň veľmi výraznú a podstatnú rolu tvorí okruh rodiny a známych, ktorí pomáhajú viesť a podporovať pacienta v liečbe. Liečba inkontinencie nie je vždy úspešná, no čo i len minimalizovanie príznakov môže prispieť k zvýšeniu kvality života.

Najhorší  stupeň inkontinencie predstavuje tretí stupeň inkontinencie. Tretí stupeň inkontinencie je charakteristický trvalým únikom moču v denných aj nočných hodinách v niekoľkonásobných intervaloch. Únik moču predstavuje únik viac ako 200 ml za 4 hodiny.

Pre pacientov (mobilných i imobilných) by mal byť samozrejmosťou ľahký prístup k toalete, dostatok denného svetla, optimálne rozmiestnenie nábytku a dobrý prístup k lôžku. Polohovateľné lôžko uľahčuje prácu a manipuláciu ošetrovateľskému personálu  zo všetkých strán.